top of page

    O Aleksandri

 

Aleksandra Lišanin, rođena je i živi u Beogradu. 

Poseduje klasično medicinsko obrazovanje državnog univerziteta ali suočena sa nemogućnošću da pomogne svojim pacijentima na pravi, neškodljiv način, koji bi doveo do trajnih poboljšanja njihovog zdravlja, rešila je da pronađe izvore znanja i veština, mimo konvencionalnog, uobičajeno ucrtanog puta kojim inače prolaze zdravstveni radnici. To je doprinelo njenom širokom i sveobuhvatnom shvatanju zdravlja i mogućnosti lečenja, pre svega hroničnih oboljenja, za koja današnja, farmaceutski orjentisana praksa nema adekvatna rešenja. Kombinujući dvadesetogodišnje iskustvo u različitim oblastima zdravstva i široko medicinsko obrazovanje, kreirala je formu funkcionalne ishrane - ishrane u funkciji lečenja hroničnih oboljenja. 

Obrazovanje:

 • Studirala je na master studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu, trenutno studira na master studijama na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.                                                                                                 

 • Završila je školu funkcionalne medicine univerziteta za funkcionalnu medicinu (FMU-Functional Medicine University). 

 

 • Specijalističke studije iz oblasti javnog zdravlja, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu.

 

 • Osnovne studije,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu na smeru: strukovni nutricionista-dijetetičar.

 

 • Završila je više naprednih kurseva renomiranih svetskih univerziteta, mnoge sa istaknutim postignućima: 

 

     Child Nutrition and Cooking 2.0, Stanford University          (http://med.stanford.edu/)

 

     Health for All Through Primary Health Care, Johns Hopkins University, (http://www.hopkinsmedicine.org/som/)

 

     Nutrition, Health, and Lifestyle: Issues and Insights, Vanderbilt University, (https://medschool.vanderbilt.edu/)

 

     Critical Thinking in Global Challenges, The University of Edinburgh, (http://www.ed.ac.uk/schools-departments/medicine-vet-medicine/about/medical-schools )

 

     The New Nordic Diet - from Gastronomy to Health, University of Copenhagen, (http://www.ku.dk/english/)

 

     An Introduction to Global Health, University of Copenhagen, (http://www.ku.dk/english/)

 • Škola za zaštitu od jonizujućih i nejonizujućih zračenja, instituta za nuklearne nauke "Vinča"

   Radno iskustvo:     

 • Medica Nucleare, centar za nuklearnu medicinu                                                                                                                                          

 • Cooked Meals as first line response in emergencies Nutrition and food safety considerations Syrian context   2017.     

 • Stručni saradnik Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstvenih radnika AKME                                  

 • Gerontološki centar                                                                                                       

 • Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

bottom of page