top of page

Šta je funkcionalna medicina?

Funkcionalna medicina je grana medicine orjentisana na pacijenta. Umesto posmatranja zdravstvenih problema i bolesti, posmatra se osoba, kao individua koja ima određene disbalanse, simptome i disfunkcije. To nije alternativna medicina, to je konvencionalna medicina, zasnovana na naučnim dokazima ali stvari posmatra iz potpuno drugačijeg pravca.

 

Simptomi su ono što vidimo na površini: dijabetes, karcinom, fibromijalgija, osteoporoza, poremećaji štitaste žlezde, Alchajmerova bolest, hroničan umor itd. Prema shvatanju funkcionalne medicine, uzroci nastanka ovih simptoma i bolesti leže ispod površine i ne vide se na prvi pogled. 

 

Ukoliko se tretira samo ono što je na površini, to retko dovodi do izlečenja i oporavka organizma. 

 

Pronalaženje, identifikacija i tretiranje samog korena problema, što su osnovna  načela funkcionalne medicine, ima mnogo bolje šanse da uspešno reši zdravstvene probleme. Koristeći naučne principe i  dokaze, napredne laboratorijske testove i   tretmane, funkcionalna medicina uspostavlja balans fizioloških procesa u organizmu. Cilj funkcionalne medicine je  doživotno, optimalno zdravlje osobe.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koji način funkcionalna medicina leči?

 

Današnji zdravstveni sistem se suočava sa velikim problemima jer model na osnovu koga funkcioniše, odgovara rešavanju akutnih zdravstvenih problema ali je potpuno neodgovarajući za rešavanje hroničnih problema. Slomljena noga, zbrinjavanje pacijenata neposredno posle neke nezgode ili nesreće, reanimacija nakon zastoja srca itd. su odlični primeri sjajne efikasnosti današnjeg zdravstvenog sistema, kada je u pitanju rešavanje hitnih i neodložnih stanja.

 

Kada su u pitanju hronične bolesti i stanja konvencionalna medicina, na žalost, nema efikasna rešenja. Ukoliko imate artritis, prepisaće vam masu lekova koji smanjuju bol. Ukoliko imate dijabetes, prepisaće vam lekove koji imitiraju prirodni insulin. Ukoliko imate nako autoimuno oboljenje, dobićete gomilu lekova koji onemogućuju vaš imuni sistem da reaguje. Ali svi ti medikamenti, koji imaju niz veoma ozbiljnih neželjenih dejstava i vode organizam u druge disbalanse i bolesti, zapravo neće izlečiti vaš organizam, u smislu da će bolest i simptomi nestati kada jednom prestanete da pijete lekove.

 

 

Dvostruki pristup izlečenju

 

Da bi se borila sa hroničnim oboljenjima, funkcionalna medicina koristi dva, naučno potvrđena, principa:

 

1. Dodati ono što nedostaje organzmu da povrati stanje optimalnog funkcionisanja,

 

2. Ukloniti sve ono što smeta organizmu da dostigne stanje optimalnog zdravlja.

 

Jednostavno govoreći, vaše telo prirodno želi da bude zdravo. Međutim, često se dešava da organizmu nedostaju osnovne komponente da bi funkcionisao na najbolji način ili ga nešto ometa da bi funkcionisao adekvatno. Funkcionalna medicina prvo identifikuje faktore, odgovorne za loše funkcionisanje. To mogu biti nedostaci osnovnih materija potrebnih za optimalno zdravlje ili višak materija, subjektivnih i objektivnih faktora, koji na organizam deluju negativno. Zatim se bori sa tim faktorima na individualnim osnovama svake, pojedinačne osobe.

 

Praktičari funkcionalne medicine često koriste laboratorijske testove da identifikuju koren (suštinski uzrok ili uzroke) zdravstvenih problema određene osobe. Klasična medicinska dijagnostika je takođe od pomoći, u formi detaljne analize zdravstvene dokumentacije, pažljivog slušanja simptoma i postavljanja detaljnih pitanja vezanih za lične doživljaje, osećanja i simptome koje donose određeni disbalansi.

 

Osnovni alati u rešavanju zdravstvenih problema su ishrana i suplementacija prirodnim agensima (biljke, biljni preparati, nutraceutici, makro i mikronutrijenti), promena životnog stila, emocionalno savetovanje i drugi, dokazano efikasni i neškodljivi načini lečenja. Zapravo, on što najviše osnaži pacijenta da se suoči i bori sa svojim stanjem, koje je uvek potpuno jedinstveno, je suštinska edukacija o uzrocima i posledicama viškova i nedostataka. Ovo, na kraju dovodi do izuzetne uspešnosti sprovedenih tretmana.   

  

Koreni funkcionalne medicine

Možda će vas iznenaditi da koncept funkcionalne medicine, zapravo, uopšte nije nov. Ona zapravo predstavlja osnov moderne, naučno osnovane medicine. Jedan od prvih profesora čuvenog Univerziteta Johns Hopkins i njegov dekan, Profesor Osler je rekao: "Dobar lekar je usmeren na bolest; sjajan lekar je usmeren na pacijenta koji je bolestan.”Još jedna važna izjava Profesora Oslera je: "Ako slušate pažljivo pacijente, oni će vam reći dijagnozu.”

Praktičari funkcionalne medicine pažljivo razmatraju kompletnu istoriju bolesti pacijenta, razmatraju odgovore na niz postavljenih pitanja u različitim upitnicima, obavljaju iscrpne razgovore sa pacijentima i tek onda donose odluke o dodatnim ispitivanjima i terapiji. Zaključci se mogu doneti tek na osnovu svih informacija koje je praktičar dobio od pacijenta, laboratorijskih i drugih analiza.

 

 

bottom of page