top of page

Beta karoten i vitamin A

Vitamin A je esencijalan za normalno funkcionisanje imunog sistema. Veoma je važan za rast i regeneraciju celog organizma. Veoma je važan antioksidant. Neophodan je za rast i održanje zdravlja svih slojeva kože, pluća, gastrointestinalnog trakta, materice. Neophodan je za produkciju hormona rasta. Hormon rasta je, odgovoran ne samo za rast već i za održanje aktivnosti timusa, centralnog organa limfnog sistema koji ima izuzetno značajnu ulogu u imunitetu.

Ćelije zasićene vitaminom A, koji se nalazi u ćelijskom zidu i čini ga jačim, pružaju jači otpor virusima koji ih napadaju. To je naročito značajno kod sistema organa koji su u kontaktu sa spoljnom sredinom: pluća, respiratorni trakt, digestivni trakt, urogenitalni trakt. Takođe je neophodan za proizvodnju lizozoma, protektivnih, antibakterijskih enzima. Neki od prvih simptoma deficijencije mogu biti česti konjuktivitisi, suva, flekava koža, perut, akne, česti cistitisi, loš noćni vid itd.

I vitamin A i njegov prekursor beta karoten imaju antikancerogena svojstva. (1) Dokazi o povoljnom delovanju beta karotena i vitamina A na karcinom dojke nisu naročito značajni, mada su mnoge naučne studije pokazale da povećan unos voća i povrća koje, između ostalog, sadrži visoke koncentracije beta karotena, smanjuje incidencu karcinoma dojke. Ovakav efekat se uglavnom pripisuje smanjenom unosu zasićenih masti i smanjenju telesne težine. (2) Likopen se pokazao kao daleko efikasniji u smanjenju rizika za razvoj karcinoma dojke. (3)

Najefikasnije delovanje beta karoten ima na oralne kancere i prekancerozna stanja. U tom smislu može se očekivati značajno poboljšanje kod oko 70% pacijenata i skoro 60% u kompletnoj remisiji. (4)

Čak iako osoba ima normalne nivoe vitamina A u krvi, uzimanje suplemenata može podići nivo antikancerogenih metabolita. Zbog toga, u sklopu lečenja karcinoma treba uzimati visoke doze vitamina A. Međutim veoma visoke doze vitamina A su povezane sa određenim toksičnim efektima, kao što su intrauterini defekti ploda. U tom smislu se preporučuju doze do 10000IU (3000 mcg). Ove mere opreza ne važe za beta karoten. Iako se u organizmu konvertuje u vitamin A, jetra konvertuje veoma male količine kada su kapaciteti organizma popunjeni. Za zdravu populaciju doze od 15-25mg, odnosno 7400mcg RE (retinol ekvivalent) deluju protektivno. Kod obolelih od karcinoma ove doze treba povećati, ali pod nadzorom dijetetičara.

Treba imati u vidu da dijabetičari imaju smanjenu sposobnost konvertovanja beta karotena u vitamin A. Zbog toga se njima savetuje uzimanje čistog vitamina A i to uz vitamin E, obzirom da oni imaju međusobno protektivno dejstvo.

Literatura:

1. Hiraѕama, T., „Diet and cancer“, Nutr Cancer, vol1, pp 67-68 (1979);

2. Rock, C.L. et al., ,,Responsiveness of carotenoids to a high vegetable diet intervention designed to prevent breast cancer recurence“, Cancer Epidemiological Markers, vol 6 (8), pp 617-623 (1997);

3. Dorgan, J.F. et al., „Relationships of serum carotenoids, retinol, alpha-tocopherol and selenium with brest cancer risk: results from a prospective study in Columbia, Missouri“, Cancer causes and control, vol. 9, pp 89-97 (1998);

4. Stitch, H. et al., „Response of oral leukoplakia to the administration of vitamin A“, Cancer letters, vol. 40(1), pp 93-101 (1988);

bottom of page