top of page

Ishrana kod karcinoma - Vitamin E

Vitamin E je jedan od najznačajnijih antioksidanasa jer pomaže organizmu da pravilno i u potpunosti koristi kiseonik. Obzirom da namirnice, koje ga sadrže u velikoj meri, lako užegnu, on se iz njih industrijski uklanja i menja veštačkim antioksidansima. Neophodan je za normalnu produkciju antitela i imunitet.

Za razliku od vitamina C, koji je hidrosolubilan, dakle, štiti vodene rastvore u organizmu od oksidacije, vitamin E je liposolubilan i štiti ćelijske membrane i strukturne masti od oksidacije.

Nizak nivo vitamina E u krvi povećava rizik od razvoja karcinoma. Nizak nivo vitamina E je u najvećoj meri povezan sa rizikom od nastanka karcinoma dojke. Dakle, povećan unos vitamina E može predstavljati odličnu prevenciju ove bolesti.

Suplementacija vitaminom E takođe, pomaže u prevenciji karcinoma prostate. Uzimanje 50mg ovog vitamina, više godina, može smanjiti mogućnost nastanka karcinoma prostate za više od trećine. Vitamin E ima antioksidantnu funkciju, kao i funkciju u jačanju imunog sistema. Takođe, smanjuje mortalitet od ove bolesti za više od 40%.

Najviše vitamina E ima u hladno ceđenim uljima, semenkama, orašastom voću, leguminozama, klicama, morskoj ribi... Međutim, da bi se postigle terapijske koncentracije, moramo se osloniti na suplemente.

Optimalan nivo, koji obezbeđuje terapijsku koncentraciju kod karcinoma, je između 400 i 800 internacionalnih jedinica odnosno, od 270mg do 540mg, dnevno.

Literatura:

1. Кnekt, P. et al., „ Serum vitamin E and risc of cancer among Finnish men during a ten-year follow up“, Am. J. Epidemiology, vol 127, pp 28-41 (1998); Patterson, R. E. et al., „Vitamin supplements and cancer risk: the epidemiological evidence“, Cancer Causes and Control, vol 8, pp 786-802 (1997)

2. Wald, N. et al., „Plasma retinol, beta-carotene and vitamin E levels in relation of future risk of breast cancer“, Brit. J. Cancer, vol. 49, pp 321-324 (1984); Int. J. Cancer, vol. 65, pp 140-144 (1996)

3. Olli P. Heinonen, Leopold Koss, „Prostate Cancer and Supplementation With α-Tocopherol and β-Carotene: Incidence and Mortality in a Controlled Trial“, Journal of the National Cancer Institute, vol. 90, pp 440-446, (1998);

bottom of page